Pobierz w PDF: Przedwojenne Podręczniki dla szkół średnich

"Fides et ratio", czyli "wiara i rozum"

Wielu dzisiejszym ludziom może się wydawać, iż wiara to wiara, emocje, duchowe uniesienia, lecz religia katolicka uznaje również rozumowe poznanie Boga. Zostało to potwierdzone na soborze Watykańskim, uznając, iż współdziałanie tych dwóch elementów jest niezbędne do zbawienia. Potwierdził to również papież Jan Paweł II tworząc encyklikę "Fides et ratio", która zaczyna się słowami:

Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Dlaczego przedwojenne podręczniki?

Oto wniosek do jakiego doszedłem: w obecnych czasach, gdy nauka religii w szkołach jest piętnowana, a ze wszystkich stron na ludzi młodych, jak i starszych, czyhają różne pokusy, potrzebne jest źródło kompletnej wiedzy, które pomoże poznać większość aspektów związanych z wiarą katolicką.

Zwięzłość i kompletność. Dzisiaj na półkach księgarni i bibliotek mamy zatrzęsienie różnych publikacji o duchowości, religii, które jednak nie przedstawiają całości tematyki. Z drugiej strony, istnieją pozycje wyczerpujące dany temat, lecz są one na poziomie akademickim, których zrozumienie niejednokrotnie wymaga przynajmniej podstawowych studiów z filozofii i teologii.

Z kolei podręczniki z liceum z czasów przedwojennych rozwiązują powyższe problemy:

  1. Prezentują wiedzę bardzo kompletną, wręcz od A do Z, jeśli chodzi o zakres tematyczny, który powinien znać każdy Katolik.
  2. Wiedza jest prezentowana w przystępny sposób, nie wymagający zaawansowanej wiedzy wstępnej.

Przed wojną w liceach (przynajmniej tych dobrych) był następujący program nauczania religii:

  • 1 rok historii Kościoła
  • 1 rok dogmatyki
  • 1 rok etyki

Lista podręczników do pobrania w PDF - za darmo

Poniższe pliki nie są zwykłym skanem. Dokonałem w nich kilku modyfikacji:

  • łatwy do wydruku PDF w formacie A4,
  • poprawa archaizmów językowych na poprawne obecnie formy, np: dobremi -> dobrymi; możnaby -> można by; atoli -> jednak, natomiast, itd.
  • poprawa formatowania tekstu dla łatwiejszego czytania,
  • kilka innych zmian opisanych w każdym pliku.

Prawdy wiary

Krótki zarys dogmatyki katolickiej dla I klasy licealnej na podstawie podręcznika Ks. Piotra Nowaka

Na podstawie wydania z 1945 roku.

Etyka katolicka - podręcznik szkolny

Ks. Dr. M. Sieniatycki – Prof. Uniw. Jagiel. w Krakowie

Na podstawie wydania czwartego z 1925 roku.

Krótki zarys historii Kościoła Katolickiego

Ks. Roman Archutowski

Na podstawie wydania z 1934 roku.

podręczniki dodatkowe

Propedeutyka filozofii, czyli psychologia procesów poznawczych, logika, krytyczne myślenie

Kazimierz Ajdukiewicz

Na podstawie wydania z 1948 roku.

Wiedza

Dzieło stworzenia
Podstawy dogmatyki katolickiej

Dzieło stworzenia

BY
Krzysztof

1. Stworzenie świata. Jest prawdą wiary, że Bóg stworzył świat z niczego. Bóg stworzył świat bez wszelkiego tworzywa, bez jakiegokolwiek ...

O Bogu w świetle rozumu i objawienia
Podstawy dogmatyki katolickiej

O Bogu w świetle rozumu i objawienia

BY
Krzysztof

1. Naturalne poznanie Boga Pierwszą i podstawową prawdą religii jest prawda o istnieniu Boga. Człowiek poznaje tę prawdę rozumowo, wyciągając ...

Etyka katolicka

Cel ostateczny człowieka na ziemi

BY
Krzysztof

Celem ostatecznym człowieka na ziemi jest: 1. Oddać chwałę Bogu. Sama natura człowieka wskazuje mu na ten cel. Człowiek ma ...

Etyka katolicka

Wolna wola i poczytalność skutku czynu

BY
Krzysztof

Czynność nasza często sprowadza dobre lub złe skutki. Kto np. napisze budującą książkę, sprawia nią w czytelnikach dobre skutki; kto ...

Etyka katolicka

Ograniczenia wolnej woli

BY
Krzysztof

Chociaż człowiek jest w swym działaniu wolny, to przecież jego wolność działania może być ograniczona, a nawet zniesiona. A w ...

Wolna wola
Etyka katolicka

Wolna wola

BY
Krzysztof

1. Wolna wola jest to zdolność swobodnego wyboru między jedną, a drugą czynnością. 2. O wolnej woli człowieka poucza nas: ...

Historia Kościoła katolickiego

Poganie przeciw chrześcijanom

BY
Krzysztof

W początkach poganie albo nie odróżniali chrześcijan od żydów, albo też uważali ich jedynie za sektę żydowską. Dopiero po zburzeniu ...

Historia Kościoła katolickiego

Miejsce zebrań. Katakumby. Dni święte

BY
Krzysztof

Miejscem zebrań chrześcijan były domy prywatne. Poza tym chrześcijanie gromadzili się przy grobach męczenników; w czasie pokoju budowali kaplice i ...

Sakramenty święte
Historia Kościoła katolickiego

Sakramenty święte

BY
Krzysztof

W 1 wieku chrześcijaninem zostawał każdy, kto złożył wyznanie wiary w Chrystusa i przyjął chrzest; w II w. przed udzieleniem ...

Hierarchia Kościoła
Historia Kościoła katolickiego

Hierarchia Kościoła

BY
Krzysztof

Najwyższym zwierzchnikiem Kościoła był następca św. Piotra na Stolicy rzymskiej, biskup rzymski, papież. Papieże dziedziczyli po św. Piotrze pełnię władzy, ...

Okres szybkiego rozwoju Kościoła
Historia Kościoła katolickiego

Okres szybkiego rozwoju Kościoła

BY
Krzysztof

Chrystianizm szerzył się szybko. Już w II wieku nie było kraju w państwie rzymskim, a nawet miasta bez gminy chrześcijańskiej. ...

Apostołowie św. Piotr i Paweł
Historia Kościoła katolickiego

Apostołowie św. Piotr i Paweł

BY
Krzysztof

Spośród licznego grona uczniów Pan Jezus wybrał 12 apostołów i im powierzył swe posłannictwo. Z początku bojaźliwi i niepewni, dzięki ...

Jezus Chrystus założyciel Kościoła
Historia Kościoła katolickiego

Jezus Chrystus – założyciel Kościoła

BY
Krzysztof

Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, za panowania cesarza Augusta. Młode lata spędził w Nazarecie. W trzydziestym roku życia powołał ...

Kościół Katolicki nieomylnym stróżem i nauczycielem prawd objawionych
Podstawy dogmatyki katolickiej

Kościół Katolicki nieomylnym stróżem i nauczycielem prawd objawionych

BY
Krzysztof

Chrystus powierzył prawdę objawioną Kościołowi przez Siebie założonemu, aby ten ją głosił wszystkim narodom aż do końca świata. Kto uwierzy ...

Objawienie Boże jak źródło prawdziwej religii
Podstawy dogmatyki katolickiej

Objawienie Boże jako źródło prawdziwej religii

BY
Krzysztof

Potrzeba objawienia Różne są przyczyny utrudniające człowiekowi poznanie P. Boga. Słaby jest rozum ludzki, a namiętności wprowadzają człowieka zazwyczaj w ...

Religia definicja
Podstawy dogmatyki katolickiej

Religia – definicja i znaczenie

BY
Krzysztof

Pojęcie i istota religii Stosunek człowieka do Boga obejmujący: nazywamy religią. Poznać Boga, służyć Mu i cześć oddawać – oto ...

Święty Andrzej Bobola
Święci Kościoła Katolickiego

Św. Andrzej Bobola – patron Polski

BY
Krzysztof

Święty Andrzej Bobola pochodził z rodziny sławnej i ojczyźnie swojej oddanej. Przyszedł na świat roku Pańskiego 1591. Przez pobożnych rodziców ...

Święty Ignacy Loyola
Święci Kościoła Katolickiego

Św. Ignacy Loyola

BY
Krzysztof

Święty Ignacy urodził się w 1491 roku w Hiszpanii, w Loyoli, zamku swojego ojca Bertrama, pana bogatego i znakomitego rodu. ...

Święty Józef z dzieciątkiem Jezus
Święci Kościoła Katolickiego

Święty Józef

BY
Krzysztof

Święty Józef zajmuje pierwsze miejsce wśród Świętych zaraz po Bogu i Najświętszej Matce Jezusa. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. ...

Święty Antoni z Padwy
Święci Kościoła Katolickiego

Św. Antoni z Padwy

BY
Krzysztof

Było to w roku 1230, gdy papież Grzegorz XI udzielił ogólnego odpustu wszystkim, którzy odbędą wyprawę krzyżową do Ziemi świętej. ...

Szczegółowy rachunek sumienia
Wiedza

Szczegółowy rachunek sumienia

BY
Krzysztof

Czym jest szczegółowy rachunek sumienia? Jak sama nazwa wskazuje jest on na tyle szczegółowy, aby przypomnieć sobie wszystkie grzechy. Robi ...

Formuła spowiedzi świętej
Wiedza

Formuła spowiedzi świętej

BY
Krzysztof

Jeżeli przeprowadziłeś rachunek sumienia i odpowiednio przygotowałeś się do spowiedzi, najwyższy czas, aby udać się do konfesjonału i wyznać swoje ...

Spowiedź generalna z całego życia
Wiedza

Spowiedź generalna z całego życia

BY
Krzysztof

Spowiedzią generalną nazywa się spowiedź, na której wyznajemy powtórnie wszystkie grzechy od początku życia. Jest ona potrzebna, a nawet konieczna ...

Spowiedź powszechna Confiteor
Wiedza

Spowiedź powszechna, czyli Confiteor

BY
Krzysztof

Jak już wspomnieliśmy w artykule głównym dotyczącym spowiedzi, występują dwa rodzaje tejże. Spowiedź powszechna występuje podczas Mszy Świętej, gdzie ksiądz ...

5 warunków dobrej spowiedzi
Wiedza

5 warunków dobrej spowiedzi (sakramentu pokuty)

BY
Krzysztof

Kontynuujemy nasz cykl na temat spowiedzi świętej. W tym artykule dokładnie omówimy 5 warunków dobrej spowiedzi, czyli warunki niezbędne w ...

spowiedz
Wiedza

Spowiedź – wszystko co musisz wiedzieć

BY
Krzysztof

Jak pisał Adam Mickiewicz: Jeżeli rachunki sumienia źle stoją, pewnie wtenczas i w głowie zamęt. Sakrament Pokuty jest szczególnym wyrazem ...

rachunek sumienia
Wiedza

Rachunek sumienia

BY
Krzysztof

Najprościej można powiedzieć, iż rachunek sumienia to taki osobisty audyt z wykorzystania naszej wolnej woli, stanowiący nieodzowny element dobrej spowiedzi. ...