Podstawy dogmatyki katolickiej

Dzieło stworzenia
Podstawy dogmatyki katolickiej

Dzieło stworzenia

BY
Krzysztof

1. Stworzenie świata. Jest prawdą wiary, że Bóg stworzył świat z niczego. Bóg stworzył świat bez wszelkiego tworzywa, bez jakiegokolwiek ...

O Bogu w świetle rozumu i objawienia
Podstawy dogmatyki katolickiej

O Bogu w świetle rozumu i objawienia

BY
Krzysztof

1. Naturalne poznanie Boga Pierwszą i podstawową prawdą religii jest prawda o istnieniu Boga. Człowiek poznaje tę prawdę rozumowo, wyciągając ...

Kościół Katolicki nieomylnym stróżem i nauczycielem prawd objawionych
Podstawy dogmatyki katolickiej

Kościół Katolicki nieomylnym stróżem i nauczycielem prawd objawionych

BY
Krzysztof

Chrystus powierzył prawdę objawioną Kościołowi przez Siebie założonemu, aby ten ją głosił wszystkim narodom aż do końca świata. Kto uwierzy ...

Objawienie Boże jak źródło prawdziwej religii
Podstawy dogmatyki katolickiej

Objawienie Boże jako źródło prawdziwej religii

BY
Krzysztof

Potrzeba objawienia Różne są przyczyny utrudniające człowiekowi poznanie P. Boga. Słaby jest rozum ludzki, a namiętności wprowadzają człowieka zazwyczaj w ...

Religia definicja
Podstawy dogmatyki katolickiej

Religia – definicja i znaczenie

BY
Krzysztof

Pojęcie i istota religii Stosunek człowieka do Boga obejmujący: nazywamy religią. Poznać Boga, służyć Mu i cześć oddawać – oto ...