Historia Kościoła katolickiego

Historia Kościoła katolickiego

Poganie przeciw chrześcijanom

BY
Krzysztof

W początkach poganie albo nie odróżniali chrześcijan od żydów, albo też uważali ich jedynie za sektę żydowską. Dopiero po zburzeniu ...

Historia Kościoła katolickiego

Miejsce zebrań. Katakumby. Dni święte

BY
Krzysztof

Miejscem zebrań chrześcijan były domy prywatne. Poza tym chrześcijanie gromadzili się przy grobach męczenników; w czasie pokoju budowali kaplice i ...

Sakramenty święte
Historia Kościoła katolickiego

Sakramenty święte

BY
Krzysztof

W 1 wieku chrześcijaninem zostawał każdy, kto złożył wyznanie wiary w Chrystusa i przyjął chrzest; w II w. przed udzieleniem ...

Hierarchia Kościoła
Historia Kościoła katolickiego

Hierarchia Kościoła

BY
Krzysztof

Najwyższym zwierzchnikiem Kościoła był następca św. Piotra na Stolicy rzymskiej, biskup rzymski, papież. Papieże dziedziczyli po św. Piotrze pełnię władzy, ...

Okres szybkiego rozwoju Kościoła
Historia Kościoła katolickiego

Okres szybkiego rozwoju Kościoła

BY
Krzysztof

Chrystianizm szerzył się szybko. Już w II wieku nie było kraju w państwie rzymskim, a nawet miasta bez gminy chrześcijańskiej. ...

Apostołowie św. Piotr i Paweł
Historia Kościoła katolickiego

Apostołowie św. Piotr i Paweł

BY
Krzysztof

Spośród licznego grona uczniów Pan Jezus wybrał 12 apostołów i im powierzył swe posłannictwo. Z początku bojaźliwi i niepewni, dzięki ...

Jezus Chrystus założyciel Kościoła
Historia Kościoła katolickiego

Jezus Chrystus – założyciel Kościoła

BY
Krzysztof

Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, za panowania cesarza Augusta. Młode lata spędził w Nazarecie. W trzydziestym roku życia powołał ...