Akt wiary, nadziei, miłości i żalu – Wierzę w Ciebie, Boże żywy

Akt wiary

Pobierz wersję PDF do druku

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Akt wiary, nadziei, miłości i żalu – Wierzę w Ciebie, Boże żywy PDF do druku

Akt wiary to forma aktu strzelistego, czyli krótka forma wznosząca duszę ku Bogu.

Te konkretne akty odnoszą się do najważniejszych cnót chrześcijańskich. Modląc się nimi umacniamy naszą wiarę i wyrażamy zaufanie w Bożą Opatrzność.

Akty należy wypowiadać zawsze w momencie zwątpienia, próby, słabości – wiele razy w ciągu dnia przez cały rok.

Pan Bóg pragnie, aby w modlitwach wyrażało się nasze pragnienie, abyśmy stali się zdolni do przyjęcia tego, czym nas pragnie obdarzyć.

Św. Augustyn

Jeśli w ciągu dnia nie mamy czasu na dłuższą modlitwę, módlmy się aktami. Te krótkie modlitwy są niesamowicie bogate w treść. Nazywane są czasem również aktami strzelistymi. Dlaczego? Bo jak strzały wędrują prosto do celu! Każdy z aktów kieruje nas ku Bogu, działając w naszych sercach.

Akt wiary utwierdza nas w wierze w Jedynego Boga w Trzech Osobach.

Akt nadziei przypomina nam, że po śmierci czeka nas zbawienie i życie wieczne.

Akt miłości pozwala nam wyrazić swoją miłość do Boga.

Akt żalu pomaga nam dostrzec własne przewinienia i wyrazić skruchę.

Jeśli w Twoim życiu dzieje się coś, co wymaga Bożego wsparcia, odmów Litanię do Wszystkich Świętych lub Modlitwę o cud i pamiętaj, że Bóg zawsze jest z Tobą!

Wersje krótkie

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuje za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.

Wersje dłuższe

Akt wiary

Wierzę, o Boże mój! żeś Ty jest we trzech Osobach: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, któryś nas stworzył dla chwały swojej. Wierzę, że druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, to jest Syn Boży, stał się człowiekiem dla zbawienia naszego, za nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał, z którego zasługi mamy niebo i wszystkie łaski do zbawienia i pojednania się z Toba, Boże nasz. Wierzę, iż kochającym Ciebie, najsprawiedliwszy Boże! dajesz chwałę wieczną, a za grzech śmiertelny wiecznym piekłem karzesz. Wierzę, iż w Kościele św. jest siedem Sakramentów, przez które człowiek łaskę i zbawienie otrzymuje. Wierzę, iż przez św. Sakrament pokuty, odpuszczasz Boże mój! grzechy szczerze pokutującym, przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego, które w tym Sakramencie zostawić raczyłeś. Wierzę, iż w Przenajświętszym Sakramencie jest prawdziwe Ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierzę na koniec we wszystko, co Kościół św. wierzy i do wierzenia podaje; a to dlatego wierzę, żeś Ty sam, Boże, wszystko objawił, któryś jest najwyższą Mądrością i Dobrocią dla nas nieskończoną.

Akt nadziei

Pragnę Ciebie, Boże mój oglądać przez całą wieczność w niebie, albowiem Tyś jest moim nieskończonym dobrem. Mam nadzieję w nieskończonym miłosierdziu Twoim, że mi odpuścisz grzechy, dasz potrzebne łaski i niebo po śmierci, dla zasług Zbawiciela mojego Jezusa Chrystusa, przy moich także dobrych uczynkach, o które za pomocą Jezusa Chrystusa chcę się starać: albowiem to obiecałeś Ty sam, któryś jest nieskończenie wiernym w obietnicy. Najłaskawszy, najmiłosierniejszy, Wszechmogący! wspieraj nas, stworzenia Twoje.

Akt miłości

Kocham Ciebie, o Boże najlepszy! niepojęta i nieskończona dobroci! kocham Ciebie z całego serca mojego, albowiem Tyś sam w sobie jest prawdziwym dobrem i wszelkiej miłości najgodniejszym. Kocham także bliźniego, dla Ciebie, Boże mój!

Akt żalu

Boże mój, nieskończona dobroci i jedyna miłości serca mojego! Tylekroć obraziłem Ciebie przez całe życie moje; żałuję tedy z całego serca za wszystkie grzechy moje, a to dlatego żałuję, żeś Ty, o Boże mój jest sam w sobie prawdziwym dobrem, a jam Ciebie, nieskończona dobroci, obraził. Pragnę, za pomocą łaski Twojej, powstać z grzechów moich, którymi najbardziej się brzydzę, chce się z nich spowiadać i z nich w tym życiu wypłacić starać się będę Boże! tylko zmiłuj się nade mną grzesznikiem, i dodaj łaski Twojej świętej. Amen.

Śpiewana wersja przy akompaniamencie organów kościelnych

Dodaj komentarz