Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 28:20 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 28:20 tekst:

A ja jestem z wami, aż do skończenia świata.

Znaczenie

Możemy być pewni, że ten, który tak starannie doglądał posiewu, to nie mniej jest starannym względem zbioru dojrzałej pszenicy. Miejmy więc ufność w Prawdzie, która jest tym sierpem. Pracujmy z energią i odwagą, pamiętając, że służymy Jezusowi Chrystusowi, że nie jesteśmy odpowiedzialni za żniwa, a tylko za gorliwość naszą w zbieraniu dojrzałej „pszenicy”, jaką możemy znaleźć. Im więcej wykładamy pracy w wynalezieniu kilku dojrzałych ziaren, tym więcej powinniśmy się radować w tych znalezionych i nauczmy się oceniać i miłować to, co jest tak kosztownym i niepospolitym. Pamiętajmy także, iż praca, którą nam Bóg powierzył, nie zależy tyle w tym, co możemy zdziałać i uczynić dobrego innym, ale ile nasza praca sprowadzi błogosławieństwa nam samym.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku