Blog

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 5:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List do Koryntian 5:6 tekst: Przetoż mając zawsze ufność i wiedząc, że dopóki mieszkamy w tem ciele (to jest, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 2:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Filipian 2:3 tekst: W pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. Znaczenie Paweł apostoł upomina, aby wszyscy ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 8:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Koryntian 8:1 tekst: Umiejętność nadyma, a miłość buduje. Znaczenie Ktokolwiek stara się uczyć innych rzeczy, należących do ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 12:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 12:21 tekst: Nie daj się zwyciężyć złemu. Znaczenie Dzieci Boże nie powinny używać złych i obraźliwych wyrazów ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 13:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia św. Jana 13:14 tekst: Jeźli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiego nogi ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 1:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List do Tymoteusza 1:7 tekst: Albowiem nie dał nam Bóg Ducha bojaźni ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. Znaczenie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 3:16-17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List do Tymoteusza 3:16-17 tekst: Wszystko Pismo natchnione od Boga jest pożyteczne, ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Tytusa 2:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Tytusa 2:14 tekst: Lud osobliwy, naśladujący dobrych uczynków. Znaczenie „Lud szczególny” — nie pod względem ubrania albo obyczajów, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 15:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 15:1 tekst: My, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Znaczenie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 4:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 4:3 tekst: My, którzyśmy uwierzyli, wchodzimy do odpocznienia. Znaczenie Nasze odpocznienie w Panu jest na tyle zupełnym, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 16:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia św. Jana 16:2 tekst: Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 62:2-3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Księga Izajasza 62:2-3 tekst: I ujrzą narodowie sprawiedliwego twego, i wszyscy królowie zacnego twego: i nazowią cię imieniem nowem, które ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Abak. 3:17-18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Abak. 3:17-18 tekst: Choćby figowe drzewo nie zakwitnęło i nie było urodzaju na winnicach, choćby i owoc pochylił i role ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 4:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Efezjan 4:15 tekst: Szczeremi będąc w miłości … rośmy w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 Księga Samuela 15:22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 Księga Samuela 15:22 tekst: Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a słuchać lepiej niż ofiarować tłustość baronów. Znaczenie Nasz ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 7:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List do Koryntian 7:1 tekst: Te tedy obietnice mając najmilsi! oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 44:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 44:23 tekst: Lecz to z Twego powodu ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. Znaczenie Pamiętajmy, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 23:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 23:5 tekst: Namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Znaczenie Kielich pełny i opływający ma dwojakie znaczenie. Jest ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Kolosan 2:6-7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Kolosan 2:6-7 tekst: Przetoż jakoście przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie, będąc wkorzenieni i wybudowani na ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:25 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Jana 2:25 tekst: A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. Znaczenie Wszyscy, którzy wyrozumiewają ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 9:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List do Koryntian 9:16 tekst: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! Znaczenie Powinniśmy zawsze być gotowymi do opowiadania innym ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 8:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 8:14 tekst: Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Znaczenie Ten jest zatem nasz ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 Księga Samuela 16:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 Księga Samuela 16:7 tekst: Ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek; bo człowiek patrzy na to, co ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 5:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 5:14 tekst: Doskonałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 3:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

2 List do Tymoteusza 3:12 tekst: Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie prześladowani będą. Znaczenie Przeciwności, które spotykamy ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 20:28 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 20:28 tekst: Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył. Znaczenie Jeżeli jesteśmy ofiarowani ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 2:9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Piotra 2:9 tekst: Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Psalm 91:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Psalm 91:15 tekst: Będzie mnie wzywał, a wysłucham go; Ja z nim będę w utrapieniu, wyrwę go i uwielbię go. ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 5:3-5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 5:3-5 tekst: Chlubimy się z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Filipian 2:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Filipian 2:5 tekst: Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie. Znaczenie Aby posiąść ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 4:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 4:10 tekst: Albowiem który wszedł do odpoczynienia jego, ten też odpoczął od dziełów swych, jako Bóg od ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 11:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 11:6 tekst: Bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 15:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Rzymian 15:2 tekst: Przetoż każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania. Znaczenie Nauką dla ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 8:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg. św. Łukasza 8:15 tekst: A to, które padło na ziemią dobrą, ci są, którzy w sercu uprzejmem i ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 12:36 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 12:36 tekst: Ale powiadam wam, iż z każdego stowa próżnego (niepożytecznego, szkodliwego), które by mówili ludzie, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 4:15-16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

List do Hebrajczyków 4:15-16 tekst: Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 16:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg. św. Łukasza 16:10 tekst: Który wierny jest w małem i w wielu wierny jest. Znaczenie Nie mamy rozumieć, ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 12:34-35 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

Ewangelia wg św. Mateusza 12:34-35 tekst: Z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbu wynosi rzeczy dobre, a ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 4:12-13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Piotra 4:12-13 tekst: Najmilsi! Niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi, ku ...

Cytaty z Biblii na każdy dzień

Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

BY
Krzysztof

1 List św. Jana 2:27 tekst: Pomazanie, któreście wy wzięli od Niego, zostaje w was. Znaczenie Chociaż nie pojmujemy teraz, ...