Koronka do Ducha Świętego

Pobierz wersję PDF do druku

Koronka do Ducha Świętego w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Koronka do Ducha Świętego PDF do druku

Koronka do Ducha Świętego budzi zainteresowanie coraz większej liczby osób. Podobnie jak różaniec składa się z pięciu tajemnic, ale siedmiu wezwań. Każde siedem wezwań odpowiada siedmiu darom Ducha Świętego (Mądrość, Rozum, Rada, Męstwo, Umiejętność, Pobożność i Bojaźń Boża). Do odmawiania jej została stworzona nawet specjalna wersja koronki, z inną liczbą paciorków niż na „zwyczajnym” różańcu. Można ją kupić w niektórych sklepach z dewocjonaliami. Pierwszą taką koronkę wykonały Siostry Klaryski z Krakowa.

Modlitwa została oficjalnie zatwierdzona przez Kościół Katolicki. W Polsce rozpropagował ją ksiądz Stanisław Okamfer.

Tylko w jedności z Duchem Świętym można naprawdę rozumieć Słowo Boże. Modlitwa do Ducha Świętego, Koronka do Ducha Świętego oraz Litania do Ducha Świętego są polecane przed przystąpieniem do czytania Pisma Świętego.

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dzieje Apostolskie 2, 2–4

Jak odmawiać Koronkę do Ducha Świętego?

Koronka składa się z kilku części, które postarzamy dla każdej tajemnicy.
Można przyjąć następującą strukturę i kolejność odmawiania poszczególnych części:

Początek

Znak krzyża

Środek

Powtarzamy dla każdej z tajemnic, czyli w sumie 5 razy, za każdym razem odmawiając kolejną tajemnicę.

  • Tekst tajemnicy
  • (7 razy): Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i ogień Twojej miłości w nich zapal
  • (1 raz): Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie – I odnowisz oblicze ziemi
  • (1 raz): Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Koniec

Chwała Ojcu …
Chwała Ojcu …
Chwała Ojcu …
Wierzę w Boga …
Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami

Tajemnice

  1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus. (Łk 1, 35). Anioł odpowiedział Maryi: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
  2. Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie w czasie Chrztu w Jordanie. (Mt 3, 16). Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
  3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię. (Łk 4, 1). Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni
  4. Duch Święty w Kościele. (Dz 2, 2-4). Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
  5. Duch Święty w duszy sprawiedliwego. (1 Kor 3, 16), (1 Tes 5, 19), (Ef 4, 30). Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Ducha nie gaście! Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego.

Mówiona, recytowana Koronka do Ducha Świętego

Dodaj komentarz