Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Litania za chorego do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych tekst

Pobierz wersję PDF do druku

Litania za chorego do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w formacie PDF do łatwego wydruku

Pobierz Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych PDF do druku

Choroba własna lub bliskiej osoby wywraca życie do góry nogami. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego cierpieć mają bliscy nam, często bardzo dobrzy ludzie, którzy na to cierpienie nie zasłużyli. Wszystkie choroby są efektem grzechu pierworodnego i nie będzie ich już po drugiej stronie. Niestety na ziemi musimy się z nimi zmagać. Choć oczywiście pierwszym rozsądnym krokiem jest pomoc medyczna, modlitwa to zawsze dobry pomysł.  Litania za chorego do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny i Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły zaniosą prośby o zdrowie prosto do Maryi, a Ona, jeśli taka jest wola Boga, wyprosi uzdrowienie chorego.

Spiesząc się więc przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym dziecku. A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu.

Ewangelia Łukasza 2:16-19

Tekst, słowa Litanii

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Boża z Lourdes, …
Matko pod krzyżem stojąca, …
Matko miłosierna, …
Niebieska Lekarko dusz naszych, …
Uzdrowienie chorych, …
Orędowniczko nasza u Syna, …
Pani łagodna i bardzo łaskawa, …
Nadziejo chorych i strapionych, …
Męstwo cierpiących i prześladowanych, …
Pocieszycielko zasmuconych, …
Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych, …
Ostojo cichych i pokornych, …
Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem, …
Zwiastunko Bożego pokoju, …
Wspomożycielko uciekających się do Ciebie, …
Wzorze cierpliwości, …
Ratunku ginących grzeszników, …

Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli, przyczyń się za nami.
Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę, …
Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali, …
Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą, …
Abyśmy w rozpacz nie popadli, …
Abyśmy chorym z miłością służyli, …
Abyśmy w chorobie ducha nie tracili, …
Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwalę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Recytowana, mówiona Litania na YouTube

Dodaj komentarz