Cytat z Biblii na dziś: 1 Księga Samuela 2:30 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 Księga Samuela 2:30 tekst:

Tych, którzy mnie czczą, czcić będę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni.

Znaczenie

Jeżeli upodobało się Bogu, by nas powołać i dać nam możność wypełniania posług w służbie Pańskiej, to powinniśmy zabrać się do tego niezwłocznie z gorliwością i zapałem. Jest to jeden z warunków, jeżeli pragniemy, aby nas Bóg przyjął. Jeżeliby ktoś zaniedbał skorzystać z nastręczającej się sposobności, to zapewne możność służenia daną będzie komu innemu, bo Bóg jest zdolny wzbudzić takich, którzy będą służyli Jego sprawie, bez sprzeciwiania się lub zmuszania naszej woli do pełnienia Jego służby. Zatem starajmy się coraz więcej oceniać przywilej, któregośmy otrzymali, aby być pomocnikami Bożymi, szczególnie do uczestnictwa w wielkim dziele, które wykonywa nasz Pan i Mistrz, i do społeczności z Nim, jako też zostaliśmy powołani, aby się stać Jego Oblubienicą i współdziedzicem.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku