Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tymoteusza 3:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tymoteusza 3:15 tekst:

Kościół Boga żywego jest filarem i utwierdzeniem Prawdy.

Znaczenie

Kościół Boży jest jedynym, do którego wyraz Ecclesia, czyli Kościół jest właściwie zastosowany, jest tak małoznacznym, bez okazałości i stosunkowo tak biednym w bogactwa tego świata, że nie jest wcale uznawanym ze światowego punktu widzenia. Nie jest on dziełem ludzkim, ani człowiek może nim władać; a także imiona jego członków nie są zapisane w księgach na ziemi, ale w niebie. (Żyd. 12:23). Tego Kościoła Głową i Biskupem jest sam Pan; jego prawem Słowo Boże. Posiada jednego Pana, jedną Wiarę, jeden Chrzest. Zbudowany jest na świadectwach apostołów i proroków, a jego głównym węgielnym kamieniem jest sam Jezus Chrystus.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku