Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 1:36 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 1:36 tekst:

Oto Baranek Boży.

Znaczenie

Każdy sługa Boży powinien zwracać uwagę ku Bogu, a nie ku sobie. Każdy z nich powinien starać się, aby zwracać uwagę ludzi na Baranka Bożego, a nie wysławiać samego siebie. Skromność, gdziekolwiek się okazuje, zawsze jest cenną, jest jednym z owoców Ducha, którą wszyscy ofiarowani powinni w sobie wyrabiać. Pamiętajmy, że naśladować Jezusa, znaczy w calem tego słowa znaczeniu, postępować Jego śladami; starać się, o ile możebne tak postępować, i tak czynić, jakby On sam to dziś czynił, biorąc za przykład to, co On czynił i mówił osobiście, i wskazówki, które nam zostawił przez apostołów względem społeczności w Jego cierpieniach, jak również względem drogi prowadzącej do chwały i współzawodnictwa w Jego Królestwie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku