Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Tymoteusza 5:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Tymoteusza 5:8 tekst:

Kto nie ma starania o swoich … ten wiary się zaparł i gorszym jest niż poganin.

Znaczenie

Wyraz „Wiara” w powyższym tekście zawiera w sobie znaczenie miłości, sympatii, staranie się o dobro innych, szczególnie o domowników wiary. Zainteresowanie się Jezusa i dbanie o innych, podczas gdy Sam znajdował się w chwili krytycznej — daje nam możność wniknięcia w Jego czułe i tkliwe usposobienie. Jego własne cierpienia nie przeszkadzały Mu w staraniu się o dobro swej matki i w zabezpieczeniu potrzebnych jej wygód. Dlaczego Janowi powierzył opiekę nad swoją matką, możemy wnosić, iż zapewne z przyczyny najpierw jego miłego i łagodnego usposobienia, a następnie z powodu jego gorliwości dla Pana i Prawdy, a także dla jego odwagi, aby się znaleźć w bliskości swego umiłowanego i umierającego Mistrza, a co mógł zapłacić własnym życiem. Zauważmy te cechy, jako ci, których Pan powołał, abyśmy podobne przymioty w nas uprawiali, aby tym sposobem była nam daną przez samego Mistrza sposobność służenia.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku