Cytat z Biblii na dziś: Jakub 5:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Jakub 5:16 tekst:

Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego.

Znaczenie

Społeczność z Bogiem przez modlitwę przynosi większe zaufanie w Boski nadzór nad naszymi sprawami; pomnaża wiarę we wszystkie wielkie i kosztowne obietnice Jego Słowa; powiększa rzeczywistość Jego kierownictwa przeszłości i obecnie; pomnaża miłość ku wszystkim braciom w Chrystusie i powiększa staranność o ich powodzenie i postępowanie duchowne. Postęp w sprawach duchownych przeto zależy od modlitwy, która dopomaga do rozwijania owoców Ducha ku Bogu, braciom i wszystkim ludziom.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku