Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 18:37 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 18:37 tekst:

Jam się na to narodził, i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał Prawdzie.

Znaczenie

Wierność Pana naszego dla Prawdy sprowadziła przeciw Niemu nienawiść tych, których oślepił Szatan. Świadectwo, które wydał Prawdzie, kosztowało Go życie, a oddane życie w obronie Prawdy stanowiło odkupienie. Podobnież wszyscy naśladowcy Chrystusa mają dawać świadectwo Prawdzie, względem Boskiego charakteru i Jego planu. Takie świadczenie prawdy ma kosztować życie prawdziwych naśladowców Chrystusa przez stawianie samych siebie ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu przez Jezusa Chrystusa. Niech więc każdy, kto posiada nadzieję uczestniczenia z Książęciem Żywota w Królestwie, niech daje świadectwo Prawdzie — dobre wyznanie względem Królestwa, jego ustanowienia, i okazania się w chwale.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku