Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 15:1-2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 15:1-2 tekst:

Jam jest krzew winny prawdziwy, a Ojciec mój jest winiarzem … każdą latorośl, która przynosi owoc oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosiła.

Znaczenie

Nawet najlepsze winne latorośle, które przynoszą owoc, wymagają oczyszczania, tak podobnież najuczciwsi, i najgorliwsi z naśladowców Chrystusowych potrzebują starania i ćwiczenia Pańskiego; w przeciwnym razie mogliby się zaniedbać, tak, jak latorośl rozwijałaby się w drzewo, zamiast rodzić owoc. Prawdziwe dziecko Boże, którego wola jest pogrzebaną w woli Bożej, bynajmniej nie będzie się obrażać ani gorszyć z powodu tych ćwiczeń. Przez te ćwiczenia dowiaduje się o swojej nieświadomości i nabiera większego przekonania i zaufania do mądrości Wielkiego Winiarza. Przeto gdy Boska opatrzność w tym lub innym kierunku krzyżuje i niszczy jego usiłowania i plany, to jednak przyjmuje tę sprzeczność z radością, będąc pewnym, że wola Boża i droga, którą prowadzi są najlepsze, i są w tym celu, aby sprowadziły błogosławieństwo.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku