Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 4:22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 4:22 tekst:

Wszyscy dawali Mu świadectwo i dziwowali się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust Jego.

Znaczenie

Takie świadectwo, (na ile to możebne) powinno być wydawane o wszystkich, którzy postępują śladami Chrystusa. Ich mowa powinna być przyjemną, umiarkowaną, wypływającą z serca przepełnionego miłością dla Prawdy i dla wszystkich, którzy ją miłują i szukają jej. Ich słowa zawsze powinny mieć powód i słuszność i ściśle stosować się do Słowa Bożego. Ich prowadzenie się i obejście z innymi, powinny być zgodne z głoszoną przez nich nauką, tak dalece, aby nawet nieprzyjaciele podziwiali i przekonali się, że ci ludzie postępują za Jezusem i są Jego uczniami.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku