Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 5:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 5:18 tekst:

Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka

Znaczenie

Tak długo, jak serce człowieka (umysł, wola) jest w stanie uświętobliwienia, znajduje się w harmonii z Bogiem i sprawiedliwością, inaczej mówiąc: tak długo, jak duchowe nasienie naszego spłodzenia, tj. duch świątobliwości trwa w nas — nowy zmysł nie może zezwolić na grzech, lecz będzie mu się sprzeciwiał. Pomimo że musimy staczać walkę ze słabościami upadłej naszej natury, z wieloma pragnieniami i pożądliwościami, to jednak my jako „Nowe Stworzenie” jesteśmy oddzieleni i odróżnieni od ciała, a jego niedoskonałości i słabości nie są poczytane Nowemu Stworzeniu w Chrystusie Jezusie, lecz liczą się jako przykryte zasługami ofiary odkupienia naszego Pana.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku