Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:24 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 6:24 tekst:

Nikt nie może dwom panom służyć.

Znaczenie

„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. Doświadczenie i obserwacja uczy tego; przeto jako normę można zauważyć ludzi, że w rzeczach duchownych będą zimni, albo gorący… Mamy „najpierw szukać Królestwa Bożego”. To znaczy, że staranie o Królestwo Boże, powinno zająć cały nasz czas, uwagę, myśli, zużytkować naszą energię, wpływ i środki, jakimi rozporządzamy — rozumie się po zaspokojeniu niezbędnych potrzeb dla podtrzymania naszego życia. Nasza gorliwość i miłość okaże się w stosunku na ile nawet z tych rzeczy jesteśmy gotowi poświęcić na korzyść rzeczy niebieskich.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku