Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 18:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 18:21 tekst:

Śmierć i żywot jest w mocy języka.

Znaczenie

Moc i wpływ języka przechodzi władze wszystkich członków razem wziętych, przeto opanowanie go i zastosowanie do służby Pańskiej jest rzeczą najważniejszą dla ludu Bożego, odnoszącą się do ich ciał śmiertelnych i do spraw, którymi starają się służyć Bogu. Zdarza się niekiedy, że kilka słów uprzejmych, pomocnych łub sympatii mają wpływ na cały bieg życia człowieka, a nawet były przyczyną na zmianę i losy narodów! Z drugiej strony jak często słowa: złe, przykre, obmowy stały się zabójczymi, uczyniły wielką niesprawiedliwość itp. lub jak Apostoł oświadcza: „zapala koło urodzenia”, pobudza namiętności, zwady, nienawiść; a których się wcale nie przewidywało. Nic dziwnego, że taki język jest „zapalony od ognia Gehenny” — Wtórej śmierci.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku