Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 3:13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 3:13 tekst:

Każdego robota jawną będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień doświadczoną będzie.

Znaczenie

Apostoł Paweł mówi o tym czasie doświadczeń, w których wiara i uczynki gorliwego Chrześcijanina są przypodobane do domu zbudowanego ze złota, srebra i drogich kamieni. Mówi on, że ogień tego dnia (przy końcu tego wieku) doświadczy roboty każdego człowieka, by się przekonać czym ona jest. Ogień ten (doświadczenie) zniszczy wszystko, oprócz prawdziwej wiary i budowy charakteru, lecz to wiadomo, iż prawe charaktery nie tworzą się zbyt łatwo i szybko, w kilku dniach i godzinach, coś jak grzyby, lecz jest to stopniowy rozwój, trwały i twardy jak drzewo oliwne.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku