Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 21:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 21:3 tekst:

Czynić sprawiedliwość i sąd, bardziej się Panu podoba, niżeli ofiara.

Znaczenie

Obowiązkiem naszym jest rość W miłości, miłość zaś, jest rzeczą najgłówniejszą; lecz zanim dojdziemy do posiadania i rozwoju w uprawianiu miłości, to musimy pierwej nauczyć się, by być sprawiedliwymi, uczciwymi. To, co jest pokazane w przypowieści jest prawdziwym przedstawieniem rzeczy, tj. że człowiek, zanim stanie się szczodrym, pierwej powinien być sprawiedliwym. Zatem należy się ludowi Bożemu, jako Nowemu Stworzeniu, aby pilnie badali ten przedmiot o sprawiedliwości i codziennie starali się wprowadzić w czyn rzeczy, które Słowo Boże chce w nas wpoić. Tacy, którzy założyli prawdziwy grunt pod swój charakter, zanim zaczęli uprawiać miłość, przekonają się, iż czynią postęp właściwie. Miłość ufundowana na niesprawiedliwości lub na błędnym pojęciu o sprawiedliwości jest zwodniczą i nie jest takiego rodzaju miłością, którą Pan Bóg wymaga jako próbę i warunek uczniowstwa.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku