Cytat z Biblii na dziś: Psalm 65:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 65:12 tekst:

Koronujesz rok dobrocią Twą.

Znaczenie

Przeglądając kierownictwo Boskiej Opatrzności w ciągu minionego roku, niech dobroć i miłosierdzie Boże pobudzi naszą wiarę i ufność w Boga, względem przyszłego Nowego Roku. Właściwy pogląd na przyszłość da możność prawdziwemu dziecku Bożemu nie tylko złożyć dzięki za to, co już minęło, ale podniesie głowę i będzie spoglądało z radością w przyszłość, wiedząc, że nasze wyzwolenie jest bliżej, niżeli wtedy, gdyśmy uwierzyli; i że Ten, co rozpoczął w nas dobre dzieło, jest zdolny i gotów uzupełnić je, jeżeli będziemy chcieli w dalszym ciągu poddać, tak swoje życie, jak i naszą wolę, nasze wszystko pod Jego mądrość i troskliwą opiekę.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku