Cytat z Biblii na dziś: Psalm 66:8-9 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę, bo On obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się potknąć.

Dzięki Bogu Najwyższemu, że łaska Jego zachowała nas, i „chroniła od upadku” w ciągu minionego roku – że wielu z nas pozostało dotąd w jedności myśli i serca, co się tyczy Słowa Bożego i Jego służby! Kiedy wspomnimy, że Bóg dozwolił Szatanowi sprowadzić na lud Boży, „skutek błędu”, a to w celu doświadczenia, kto okaże się prawdziwie Jego (2 Tes. 2:10-12), zaiste powinniśmy wznieść nasze serca do Boga i wyrazić dziękczynienia, że rozpoczynający się Nowy rok zastał nas w Prawdzie, oceniających ją i będących w zupełnej zgodzie z Boskimi postanowieniami, przez które On zachował nas od upadku.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku