Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian. 13:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian. 13:3 tekst:

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Znaczenie

W naszym usługiwaniu innym nie powinniśmy zapominać, że pieniądze nie zawsze są jedyną rzeczą, której ludzie potrzebują, Są niektórzy, co nie potrzebują pieniędzy, lecz potrzebują współczucia i sympatii. Jednym z takich był nasz Pan. Jego serce pełne miłości, znalazło stosunkowo bardzo małą towarzyskość i sympatię w wybranych przez siebie uczniach, mimo iż byli to najszlachetniejsi z upadłego rodu ludzkiego, a to dla ich mniej, lub więcej grubowatego umysłu. Zdaje się, iż w Maryi Jezus znalazł istotę, która posiadała głęboką miłość i ubóstwienie, które były dla Niego tym miłym zapachem wonnych kadzideł, orzeźwieniem i wzmocnieniem. Maria również oceniła więcej niż inni wielkość Jego charakteru. Ona nie tylko pragnęła siadywać u Jego stóp i uczyć się, lecz pragnęła za jaką bądź cenę okazać Mu jej poświęcenie i miłość.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku