Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 5:18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Efezjan 5:18 tekst:

Bądźcie napełnieni duchem.

Znaczenie

Miara otrzymywania ducha odpowiada stosunkowo mierze na ile pozbywamy się ducha samolubstwa i na ile posiadamy ducha wiary i posłuszeństwa. Chociaż posłuszeństwo nie może objawiać się inaczej jak w codziennym życiu, to jednak zależy jakiem to posłuszeństwo jest w intencji, czy jest ono z dobrej woli, czy pochodzi z serca, to jest właśnie, na co Bóg patrzy, i wymaga od tych, którzy Mu się ofiarowali. Przeto są niektórzy, których serca są zupełnie oddane Bogu i Jemu się podobają, chociaż nie mogą się podobać tym, z którymi się spotykają. Są zaś inni, cenieni od ludzi dla ich zewnętrznej moralności i ogłady, co może być obrzydliwością przed Bogiem, dla ich oziębłości i nieszczerości serca. W każdym razie ten co posiada nową w sobie nadzieję, i nowego ducha, starać się będzie, aby oczyszczać samego siebie, nie tylko w myśli, ale w słowie i uczynku i we wszystkich swoich sprawach, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku