Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 4:31 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Efezjan 4:31 tekst:

Wszelka gorzkość, zapalczywość, gniew, wrzask i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was, ze wszelaką złością.

Znaczenie

Chrześcijanin, który zapoznał się z prawem Bożym i umie ocenić jego doniosłość, to wie, że z Boskiego punktu widzenia nienawiść jest morderstwem, obmowa: zabójstwem, a odebranie bliźniemu dobrego imienia, liczy się za kradzież i rabunek. Dokonanie którejkolwiek z tych rzeczy w kościele, czyli między ludźmi mieniącymi się być ludem Bożym — Chrześcijanami — jest podwójnie złem—czyli, jest ono podwójnym morderstwem i grabieżą—brata. Jedyny wyjątek, który może być co do prawa: „Abyście o nikim źle nie mówili” byłby ten, kiedy wiemy o niezbędnej konieczności objawienia złego—gdy nie czujemy wcale chęci objawienia złego, a jedynie z konieczności wspominamy o nim, z miłości dla innych, którzy o tym nie wiedzą a mogliby być pokrzywdzeni.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku