Cytat z Biblii na dziś: Pieśni nad Pieśniami 2:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Pieśni nad Pieśniami 2:15 tekst:

Schwytajcie nam lisy, małe lisy, które psują winnice, ponieważ nasze winnice kwitną.

Znaczenie

Niektórzy zdają się nie dbać na drobne przestępstwa i zaniedbują swe zobowiązania i śluby, mówiąc: „Odróżnianie się od ludzi w ogólności i ścisła akuratność w wypełnianiu obowiązków jest zbyteczną.” Przeciwnie! Jest bardzo pożytecznym, bo zwyciężanie małych rzeczy, przygotowuje do rzeczy większych i daje możność zwyciężania ich, jeżeli zaś kto ulega woli ciała w małych rzeczach, to można być pewnym, iż będzie pokonanym i w większych. My, którzyśmy zostali uznani za „Nowe Stworzenia” w Chrystusie Jezusie, wiemy, że będziemy doświadczani (jeżeli nasze doświadczenia jeszcze się nie rozpoczęły) i powinniśmy to wyrozumieć, że jedynie wtedy, gdy się ćwiczymy w zwyciężaniu samych siebie w rzeczach małej wagi, gdy umartwiamy zwykle skłonności ciała odnoszące się do pokarmu, napoju, ubioru i t. p., możemy stawać się mocnymi duchowo i w końcu stać się zwycięzcami.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku