Cytat z Biblii na dziś: 1 List do Koryntian 4:12-13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List do Koryntian 4:12-13 tekst:

Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich … gdy nas prześladują, znosimy.

Znaczenie

Jeżeli ktoś jest pilnym uczniem w (Szkole Chrystusowej), to wkrótce zauważy jak doskonałe prawo wolności, prawo Chrystusowe rozpoznaje myśli i pragnienia serca. Pozna także, iż nienawidząc wszelki grzech i niesprawiedliwość, nie można potępiać grzeszników popełniających zło, a jednocześnie posiadać w sercu doskonałą miłość Bożą. Jeżeli zauważymy, że z jakiej bądź przyczyny wyradza się w nas gorzkość, lub nienawiść względem naszych nieprzyjaciół, to powinniśmy takie uczucia zwalczać tak długo, aż się odniesie zupełne zwycięstwo, żeby nie wyrodziło się w nas coś takiego, co byłoby przeciwne nauce naszego Pana, który powiedział: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych… Módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was”. Błogosławcie, a nie czyńcie krzywdy.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku