Cytat z Biblii na dziś: List do Efezjan 5:8, 10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Efezjan 5:8, 10 tekst:

Chodźcież jako dzieci światłości … obierając to coby się podobało Panu.

Znaczenie

Jeżeli zostaliśmy przyprowadzeni do Boga i poświęceni w Prawdzie Bożej — to jest, jeżeli wola nasza stała się martwą, a w zamian przyjęliśmy wolę Bożą w zupełności, nie tylko w myśli, a w słowie i uczynku, to znaczy, że pełnimy wolę Bożą i zasługujemy na nazwę zwycięzców, pomimo że nie mieliśmy sposobności prawienia kazań, rozdania jałmużny ubogim, albo nigdy nie cierpieliśmy jako męczennicy dla Prawdy. Zauważmy dobrze ten punkt: „To jest wola Boża (względem was) to jest poświęcenie wasze”. Niech nic nie zachmurza ani zacienia tej prawdy; nawet inne prawdy lub błędy. Niech ona ma przewagę i punkt wytyczny w naszym biegu życia, a wtedy, jeśli wola Boża jest rzeczywiście naszą Wolą, to jest dowodem, że ścieżka, którą postępujemy jest jasno przed nami zarysowaną, a to jest rzeczą bardzo ważną.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku