Cytat z Biblii na dziś: Psalm 16:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 16:8 tekst:

Stawiałem Pana zawsze przed oczyma swemi; a iż On jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony.

Znaczenie

Ktokolwiek przyjął wolę Bożą za wolę swoją nie może doznać zawodu, lecz w każdej sprawie swojego życia widzi Boskie kierownictwo i słyszy Słowo Boże, które go upewnia: „iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są.” Gdy znosimy przeciwieństwa sprowadzone na nas, przez naszego Przeciwnika, jako też przez świat, i nasze ciało, i znosimy je cierpliwie, bez narzekania i szemrania, z radością jako z ręki naszego Niebieskiego Ojca, który jest Mądrością i Miłością i w przekonaniu, że te doświadczenia i ćwiczenia mają nam posłużyć ku naszemu dobru, to jest to dowodem, że serca nasze doszły do wyższego stopnia doskonałości.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku