Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 2:1 tekst:

Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.

Znaczenie

Jeżeli się zdarzy, że z braku wiary, lub słabości ciała, ktoś postąpiłby źle, przeciw woli Bożej i przeciw swemu duchowemu dobru, to w takim razie nie powinniśmy tracić czasu, lecz natychmiast wezwać pomocy Bożej ii wrócić na drogę właściwą. Mamy ołtarz poświęcony drogocenną krwią Chrystusową, który jest pod każdymi względem ważniejszym od tego, którego poświęcał Aaron krwią zwierząt, mający służyć za wzór: dlatego apostoł upomina nas, mówiąc: „Przystąpmy tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego”. List do Żyd. 4:16.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku