Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Jana 2:6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Jana 2:6 tekst:

Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.

Znaczenie

Chrześcijanin obowiązany jest postępować tak, jak postępował nasz Pan w ogólnym sprawowaniu i stosunku do wszystkiego, co jest dobrze i odpowiednio unikać wszystkiego, co jest złe. Powinien postępować i naśladować stóp Jezusa, na ile to możebne. To jednak nie znaczy, aby musiał lub mógł w niedoskonałym ciele postępować tak doskonale, jak postępował nasz Pan, który nawet w ciele był doskonałym. Apostoł ma na myśli to, co mówi, że powinniśmy postępować tak, jak On postępował — w ten sam sposób, w tym samym kierunku, do tego samego celu i według tej zasady, którą ustanowił.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku