Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 8:36 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 8:36 tekst:

Jeżeli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Znaczenie

Prawdziwi uczniowie, którzy przestrzegają nauk Wielkiego Nauczyciela, i postępują we wszystkim jako Jego uczniowie, nie tylko wolnymi są od nieumiejętności i przesądu, ale także wolnymi od ulegania i służenia grzechowi; w zamian czego otrzymują właściwe pojęcie o swych naturalnych słabościach i niedostatkach, jak również ocenienie zmysłu Bożego, którym jest Prawda. Wynik z otrzymania wolności jest ten, że ta wolność przynosi im błogosławieństwo, zamiast szkody; sprowadza pokorę, zamiast pychy i chełpliwości: która powoduje cierpliwość, zamiast gniewu; która wytwarza wspaniałomyślność i dobrotliwość zamiast złości i samolubstwa; która sprowadza wesele i pokój, zamiast niezadowolenia gorzkości ducha. Zaiste, do takiej wolności, może nas przyprowadzić tylko sam Syn.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku