Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 3:14 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 3:14 tekst:

Gdy cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście.

Znaczenie

Jedynie wtedy możemy czuć się zadowolonymi, gdy cierpimy dla sprawiedliwości (wprost lub pośrednio), gdy jesteśmy wiernymi prawdzie i sprawiedliwości. Apostoł Piotr nadmienia: że niektórzy cierpią z powodu mieszania się i wtrącania w sprawy innych ludzi lub z powodu swej szorstkości, niedelikatności, lub braku umiarkowania i mądrości, którą Słowo Boże zaleca. Naszym obowiązkiem jest, nie tylko badanie woli Bożej, ale także zważać na warunki i okoliczności które nas otaczają: powinniśmy tak urządzić swe życie, aby ono mogło być zgodne z wolą Bożą, a także, abyśmy swym postępowaniem jak najmniej czynili kłopotu lub nieprzyjemności innym, jednocześnie polegali na Mądrości Boga, Jego Opatrzności i Woli.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku