Cytat z Biblii na dziś: Księga Daniela 3:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Daniela 3:17 tekst:

Bóg nasz, zdolny jest wyrwać nas.

Znaczenie

Ponieważ Opatrzność Boska jest wieloraką, dlatego lud Boży nie może zdecydować, kiedy ma przyjść dla nich wybawienie, a kiedy zdają się być zostawieni na laskę ich nieprzyjaciół, bez żadnej dla nich oznaki łaski ze strony Boga. Lud Boży będąc pozbawiony niekiedy wolności głoszenia Prawdy, jak byli pozbawieni oni trzej młodzieńcy, to jednak zdarza się, że ogień w którym się znajdują pali tylko ich związki i czyni ich wolnymi, i w rzeczywistości daje im większą sposobność wydawania świadectwa ku chwale Bożej, aniżeli gdyby znajdowali się w innych warunkach. Przeto nie jest to naszą rzeczą postanawiać jaką powinna być Opatrzność względem nas; naszym obowiązkiem powinno być wypełnienie naszych obowiązków i to, co jest sprawiedliwego bez względu na skutki, ufając jedynie Bogu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku