Cytat z Biblii na dziś: Księga Daniela 6:5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Daniela 6:5 tekst:

Nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnej przyczyny, chyba żebyśmy co znaleźli przeciwko niemu w zakonie Boga jego.

Znaczenie

Nie wszyscy mogą odznaczać się tak, jak się odznaczał Daniel; nie wszystkim mogły być dane takie objawienia, lub tłumaczenia snów jak Danielowi, ale wszyscy mogą mieć takiego ducha skłonnego ku dobrym zasadom, do sprawiedliwości, który ozdabiał charakter Daniela Wszyscy, którzy pragną postępować śladami Tego, który zostawił przykład: nasz Przewodnik, Pan nasz Jezus Chrystus wszyscy będą doświadczani stopniowo na tej wąskiej drodze. Ich zamiłowanie do sprawiedliwości będzie wypróbowane. „Zatem niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, który mianuje imię Chrystusowe”; niech wszyscy będą wiernymi, tak jak był Daniel.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku