Cytat z Biblii na dziś: 1 List św. Piotra 5:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

1 List św. Piotra 5:7 tekst:

Wszystko staranie wasze wrzuciwszy nań, gdyż On ma pieczę o was.

Znaczenie

Jest to wielce pocieszająca i zachęcająca rada Pisma św. W miarę, jak lata należenia do rodziny Bożej i nauki w szkole Chrystusowej mijają, lud Boży powinien coraz więcej uczyć się dokładnie, że nie mają prosić Boga, aby przeprowadził ich starania i usiłowania według ich mądrości i że nie mają żądać, aby ich wola stała się bądź w niebie, lub na ziemi, lecz raczej, by opowiedzieli Bogu swoje troski i kłopoty wielkie czy małe, powinni pojąć i przyswoić sobie względy i miłość Bożą i zastosować do własnych serc jako kojący balsam i pocieszające zapewnienie Jego Słowa, że On jest gotów, chce i zdolny uczynić, by wszystkie doznane doświadczenia okazały się korzystnymi dla tych, którzy polegają na Bogu i mają w Nim ufność i wiarę.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku