Cytat z Biblii na dziś: 2 Księga Mojżeszowa 20:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 Księga Mojżeszowa 20:7 tekst:

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Znaczenie

Chociaż to przykazanie nie było dane Izraelowi, to jednak możemy zauważyć, jak duch tego przykazania stosuje się do nas. Będąc uznani jako członkowie Ciała Chrystusowego tym sposobem przyjęliśmy imię Chrystusa jako Jego imię. Święte imię Głowy należy do wszystkich członków Ciała. Zacne imię Oblubieńca należy także i do Jego Oblubienicy. Myśl o tym powinna pobudzić nas do ostrożności, abyśmy mogli powiedzieć: „Muszę się starać, aby imienia Pańskiego nie brać nadaremno — aby ocenić zaszczyt, dostojeństwo i odpowiedzialność mojego stanowiska, będąc Jego posłannikiem i przedstawicielem w świecie. Będę postępować ostrożnie, na ile to możebne, by nie przynieść hańby temu imieniu, lecz owszem przynieść mu sławę w każdej myśli, słowie i uczynku”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku