Cytat z Biblii na dziś: List do Galatów 5:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Galatów 5:17 tekst:

Ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału; a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie czynili.

Znaczenie

Życie Chrześcijanina jest wielką i nieustanną walką. Chociaż nowa wola przyznaje sobie władzę i zmusza ciało i poddaje pod moc nowego umysłu, to jednak ciało, nie będąc rzeczywiście martwym, stykając się ze światem i będąc pod wpływem Szatana, nic dziwnego, że jest ustawicznie podniecane i pobudzane przez troski o rzeczy doczesne, różne pragnienia, usiłowania, spory i niepoddawanie się nowej woli. Żaden człowiek świętobliwy nie może być bez doświadczeń tego rodzaju, lecz musi walczyć na zewnątrz i wewnątrz. Walka musi być prowadzoną do końca, inaczej nagroda, o którą się ubiegamy, nie będzie osiągniętą. Chociaż Nowe Stworzenie z łaski Pana ma wiedzę nad śmiertelnym ciałem, to jednak walka nie ustanie, aż położy jej koniec śmierć.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku