Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 1:21-22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 1:21-22 tekst:

Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć11 i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Znaczenie

Znakiem, czyli pieczęcią Nowego Stworzenia jest posiadanie Ducha Chrystusowego. Objawienie się tego Ducha świętego jest potrójne. I) Najwyższa miłość dla Boga, radosne i wierne poddanie się Jego sprawie nawet kosztem pewnych cierpień; 2) Niesamolubna miłość dla braci, ale czysta i szlachetna — pragnienie dla nich dobra, które zawsze czuwa, by im czynić coś dobrego; 3) Miłość, która by miała sympatię dla cierpiącego świata powodującą do dobrych uczynków, przy sposobności, pragnienie i staranie się żyć zawsze w pokoju ze wszystkimi ludźmi.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku