Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 3:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 3:1 tekst:

Przetoż bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy, obaczcie Apostoła i Najwyższego Kapłana wyznania naszego Chrystusa Jezusa.

Znaczenie

Taką jest wola Boża, aby każdy członek „Ciała Chrystusowego” litował się nad słabością świata, w tym celu, że gdy będą wywyższonymi w Królestwie, aby mogli być czułymi, litościwymi, umiejącymi się użalić i wspaniałomyślnymi w czasie, kiedy jako Królewscy Kapłani będą sądzili świat. Pan nasz i Mistrz który nie posiadał żadnych słabości upadłej ludzkości, lecz był świętym, niepokalanym, odłączonym od grzeszników, zmuszony był przyjąć od ludzi ich słabości i choroby, by tym sposobem mógł się użalić i współczuć z naszymi słabościami i być wiernym Najwyższym Kapłanem. Byłoby zupełnie nielogicznie mniemać, by nauka i doświadczenie, które były niezbędne do przygotowania Najwyższego Kapłana na jego urząd i służbę, aby nie były koniecznymi dla Kapłanów którzy są powołani, aby z Nim cierpieli, a także, aby z Nim i królowali.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku