Cytat z Biblii na dziś: Księga Przysłów 3:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Przysłów 3:7 tekst:

Nie bądź mądrym sam u siebie; ale bój się Pana, a odstąp od złego.

Znaczenie

To, co może być najniebezpieczniejszego dla dziecka Bożego, jest zarozumiałość. Stawia ona zaporę na drodze do postępu i przemiany serca i jest prawdziwą przeszkodą, by być użytecznym innym, a szczególnie przeszkadza, że nie może się być użytecznym w służbie Bożej, albowiem Słowo Boże mówi; „Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. Zamiast być zarozumiałym, pewnym siebie. Mądrość raczej wskazuje, by sobie nie dowierzać, pamiętając na słabości i niedoskonałości i odpowiednio większe uwielbienie dla Boga i poleganie więcej na Nim, które mogą wzmocnić nas więcej niż cokolwiek innego, i pomoże nam do odstąpienia od złego, które włada naszym upadłym stanem.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku