Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 10:4-5 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 10:4-5 tekst:

Bo broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale Bogiem mocna na zburzenie miejsc obronnych, rady burząc, i wszelaką wysokość wynoszącą się przeciw poznaniu Bożemu, i w niewolą podbijając wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe,

Znaczenie

Pamiętajmy, że najpierwszą rzeczą, którą Pan Bóg od nas wymaga jest: abyśmy byli posłusznymi Jego Słowu, co zarazem służy za dowód, że wierzymy i miłujemy Boga. Pamiętajmy także, iż następną rzeczą, którą Bóg od nas wymaga jest: miłość dla braci, nie tylko być gotowym do cierpień, ale i cierpieć, a nawet życie swoje położyć dla tych, którzy są rzeczywiście poświęconymi dziećmi Bożymi, starającymi się postępować Jego drogami.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku