Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 53:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Izajasza 53:1 tekst:

Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu objawione jest?

Znaczenie

Powołaniem członków Kościoła w czasie teraźniejszym jest, aby ich światłość świeciła przed ludźmi. To naturalnie sprowadzi prześladowanie, które powinno się znosić ze spokojem dla sprawiedliwości, i ćwiczyć się w cierpliwości, bratniej miłości, pobłażliwości i miłości tak względem wszystkich ludzi, jak i prześladowców, Zatem niech wszyscy, którzy widzą nagrodę powołania, i widzą światłość chwały Bożej, świecącej w obliczu Pana naszego Jezusa Chrystusa, będą wierni powołaniu i służbie Bożej. Niech ci wszyscy baczną zwracają uwagę na powierzone im dzieło i nie ustają; niech się nie zniechęcają, czy ludzie ich słuchają lub nie, czy myślą lub mówią o nas dobrze, lub źle pamiętajmy, że przy końcu naszej pracy i doświadczenia mamy zdać sprawę samemu Bogu, który zgromadza swych wybranych.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku