Cytat z Biblii na dziś: Psalm 25:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 25:12 tekst:

Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.

Znaczenie

Nie leży to w naszej mocy, mieć władzę nad naszymi doświadczeniami i trudnościami, które na nas przychodzą. Naszą rzeczą jest, abyśmy całkowicie ofiarowali się Bogu, a wtedy pozostawili Jemu decyzję: jakimi mają być nasze próby, pokusy i doświadczenia, jak wielkimi według Jego rozporządzenia mają być nasze ofiary i t. p. Pan Bóg sam wie najlepiej jakich kto potrzebuje ćwiczeń. Jedni potrzebują więcej od innych. Rzeczy, które dla jednych byłyby ciężką próbą i wymagały wielkich ofiar, dla innych te same rzeczy (z powodu wielkiej ku Bogu miłości i gorliwości dla Jego sprawy) są lekkie jak się apostoł wyraża o własnych cierpieniach. „Albowiem chwilowy, lekki ucisk nasz sprawuje nam w niezmierzonej obfitości chwałę wiecznej wagi”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku