Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Koryntian 11:14-15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Koryntian 11:14-15 tekst:

Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.

Znaczenie

Jeżeliby kto zapyta): Co za pożytek Szatan może mieć czyniąc dobrze? Na to odpowiadamy: Szatan, gdy przyjmuje na siebie szatę anioła światłości i dobroci, to nie dlatego, aby prowadzić do światłości Świata — nie na to, aby prowadzić do krzyża Chrystusowego — lub prowadzić do Biblii—lecz dlatego, aby odprowadzić od tego wszystkiego a wskazać inną nadzieję zbawienia, innego nauczyciela, aby zwieść, jeśli można i wybranych. Zapamiętajmy dobrze, iż słowa naszego Pana wskazują, że dojdzie do tego stanu, iż Szatan będzie wyganiał Szatana, leczył różne choroby, a to będzie znakiem i dowodem, że tron jego się chwieje i chyli się do upadku — inaczej mówiąc, jest to największy wysiłek Szatana, aby mógł zwieść.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku