Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 3:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Tymoteusza 3:12 tekst:

Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie prześladowani będą.

Znaczenie

Przeciwności, które spotykamy w życiu niezawodnie będą trwały do końca naszego życia. Cierpliwe poddanie się tym przeciwnościom znaczy poświęcenie naszych przyjemności doczesnego żywota i zgodzenie się na ponoszenie trudów, a jako dzielni żołnierze Prawdy, mamy bojować w jej sprawie, ponosząc znoje w jakiej bądź formie, usiłując czynić wolę Bożą względem szerzenia Królestwa Bożego i Jego wpływów. Aby istotnie być i trwać w służbie Bożej potrzeba, najpierw, stale i starannie badać plan Boży; następnie być przejętym jego duchem i kierownictwem, potrzecie posiadać zapał do działania i być czynnym w miarę posiadanych zdolności bez względu jakich by to wymagało z naszej strony ofiar i poświęceń.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku