Cytat z Biblii na dziś: 2 List do Tymoteusza 3:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List do Tymoteusza 3:4 tekst:

W ostateczne dni nastaną czasy trudne. Będą ludzie zdrajcy, nadęci … rozkoszy raczej miłujący, niż miłujący Boga.

Znaczenie

Prawdziwy Chrześcijanin nie może być wysokomyślnym, zarozumiałym, przeciwnie, jego poświęcenie się Bogu pozbawiło go swego „ja.” Odkąd Chrystus stał się jego głową, a on pozbawił się swojej, odtąd został „ścięty”, odrzekł się swej woli, i rządzenia sobą, poddając się jako członek ciała Chrystusowego pod zupełną władzę Jezusa jako Głowy… Zatem prawdziwy Chrześcijanin, w każdej sprawie życia, odnoszących się tak do jego przyjemności, jak również do jego trudów i doświadczeń, odwołuje się do swej Głowy po wskazówki, aby wiedzieć, jak i co mówić i czynić — nawet aby mieć i zmysł w zupełnej harmonii i zastosowany do woli Bożej w Chrystusie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku