Cytat z Biblii na dziś: Księga Izajasza 26:3 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Księga Izajasza 26:3 tekst:

Człowieka spolegającego na Tobie zachowywasz w pokoju.

Znaczenie

Pokój Boży nie jest pokojem jaki świat daje ani pokój pochodzący z obojętności, lub z niedbalstwa, albo wynikający z fatalizmu, lecz jest to pokój o którym Chrystus mówi: „Mój pokój.” Spoglądając wstecz, możemy zauważyć, jak nasz Zbawiciel posiadał pokój Boży pod każdym względem i we wszystkich okolicznościach. Jest to pokój, który bezwzględnie ufa w Boską mądrość, miłość, sprawiedliwość i moc; jest to pokój, który polega na uczynionych obietnicach wierzącym — że żadną miarą nic nie może się stać takiego, co mogłoby przynieść krzywdę Jego wiernym, i że wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Pokój ten wiarą może przyjąć wszystko, na co Boska opatrzność dozwoli, a przez łzy może spoglądać z radosnym wyczekiwaniem błogosławieństw, które ostatecznie mają się wypełnić, z których teraźniejszy pokój i wesele są tylko wstępem do mających nastąpić.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku