Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 18:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 18:11 tekst:

Czyż nie mam wypić kielicha, który Mi podał Ojciec?

Znaczenie

We wszystkich, nawet najmniejszych sprawach podczas sprawowania misji naszego Zbawiciela daje się widzieć pokora; nawet w chwili zdania się swym nieprzyjaciołom nie okazuje chluby, iż sam się zdaje dobrowolnie, ani szuka pochwały, że cierpi jako męczennik! On głosi jedynie Prawdę, że taką jest wola Ojcowska, aby to czyniąc dowiódł swojej dla Niego wierności. Samego siebie głosi jako sługę Bożego, Syna, który nauczył się być posłusznym we wszystkim, co cierpiał. Najbardziej czego naśladowcy Chrystusa potrzebują sobie przyswoić to jest: gotowość i chęć picia kielicha, którego Ojciec nasz Niebieski nalewa, uznanie, że On to prowadzi i zarządza wszystkimi naszymi sprawami życia, dlatego że należymy do Niego, jako członkowie Ciała Pomazańca Pańskiego.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku